Netwrix

Active Directory, Azure AD, Exchange, Office 365, Windows File Servers, EMC, NetApp, SharePoint, Oracle Database, SQL Server, Windows Server ve VMware platformlarındaki hareketleri tek çatı altında toplayarak kullanıcıya sunar. “Kim neyi, ne zaman, nerede değiştirdi?”, “Kim neyi kabul etti?” gibi soruların cevaplarını veri olarak sunar.

Netwrix Auditor Nedir?
Netwrix Auditor; konumu ne olursa olsun hibrit IT ortamlarında admin ve kullanıcıların veriler üzerinde yaptıkları değişikliklerin, yapılandırmaların ve erişimlerin kontrolünü sağlayan, aynı zamanda kullanıcı davranışlarının analizi ve risklerin minimize edilmesi için kullanılan denetim ve raporlama platformudur. Platform; güvenlik açıklarını, kullanıcı davranışlarındaki anormallikleri tespit etmek ve gerçek hasarları önlemek adına tehdit kalıplarını zamanında araştırmak için güvenlik bilgisi sağlar.

Netwrix’in Desteklediği Platformlar
Netwrix’in çoğu platformda aplikasyon desteği bulunmaktadır. RESTful API ve kullanıcı etkinliği video kaydı ile güçlendirilen platform, şirket içi veya bulut tabanlı BT sistemlerinizin tamamında birleşik bir şekilde görünürlük ve kontrol sağlar.

Netwrix’in Sağladığı Faydalar
Hem şirket içi hem de bulutta veri güvenliği tehditlerini tespit etme
Platform, en çok anormal aktivitede bulunan kullanıcıları tanımlar ve olası bir içeriden tehdit veya hesap devralmasını gösteren davranış kalıpları hakkında uyarır.

Daha az çaba ve harcama ile uygunluk denetimini gözden geçirme
Netwrix Auditor; KVKK, ISO/IEC 27001 gibi birçok kriter barındıran uygunluk belgelerine sahiptir.

BT güvenliği ve operasyon ekiplerinin verimliliğini arttırma
Netwrix Auditor, sistemde yapılan değişiklikleri otomatik olarak raporlanmış bir şekilde teslim eder. Böylelikle BT ekibinizin zamanını ve iş performansını korur.

Netwrix’in Başlıca Özellikleri
Agentless Mimari
Netwrix, agentless çalışan bir teknolojiye sahiptir. Bu yüzden denetleme yaptığı server veya workstation’lara herhangi bir ek yük getirmez.

Ek Database Lisansı Gerektirmez
SQL Server 2008 Express Edition’dan itibaren ürünün kullanımı için ekstra bir SQL Server lisansına ihtiyaç bulunmamaktadır.

Hazır Raporlar
2006 yılında kurulan Netwrix, o yıldan itibaren Auditing taradında çalışmalar yaparak ve raporlar geliştirerek, herhangi bir SEIM ürünü üzerinde senaryolanabilecek raporları, hazır olarak müşterilerinin hizmetine sunar, müşteriler herhangi bir korelasyona ihtiyaç duymadan gereksinimi duydukları raporları alabilir.

İnteraktif Arama
İstenilen değişkenler girilerek bir kullanıcıya veya bir olaya ait tüm geçmiş aktiviteler, tek bir ekrandan alınabilir, bu ekranda alarm üretilebilir ve data çıkarılarak analiz edilebilir.

Birleşik Platform
Netwrix, tek bir platform üzerinden yönetilebilen, tüm konfigürasyonun ve rapor çıktılarının tek bir ekran üzerinden alınabildiği ve kullanıcı dostu olan bir arayüze sahiptir. Her modül için ayrı ayrı kuruluma gerek kalmaz.

Alert (Uyarı)
Netwrix, güçlü bir uyarı mekanizmasına sahiptir. İnteraktif arama ile analiz edilen datalardan alarm üretilerek bu alarmlara treshold’lar tanımlanabilir.

Ücretsiz Eklentiler
Netwrix API kullanılarak ücretsiz entegrasyonlar sağlanabilir, IT altyapısındaki diğer cihaz ve uygulamalarla entegrasyon yapılabilir.

Hazır Modüller
Yukarıdaki modüller Netwrix’te hazır bulunmaktadır. Bu modüllere ait hazırlanmış 250’nin üzerinde hazır raporlar bulunmaktadır.

Delegasyon
Kurum içerisinde yönetim kadrosundan çalışanlara kadar farklı yetkiler verilerek hazır raporlara ulaşılması sağlanabilir. Her birim istediği raporlara kendisi ulaşabilir, herhangi bir konfigürasyon yapmadan rapor çıktılarını alabilir.