Titus Classification Suite 4

Çözüme İlişkin Özet Bilgi

Yapılandırılmamış veriler, günümüz koşullarında takip edilemeyecek hızda artmaktadır. Bu artışın oluşturduğu risklerin yönetimi, tüm kurumlar için büyük bir zorluk yaratmaktadır. Yapılandırılmamış her türlü verinin (bilginin) saptanması ve kontrol edilmesi oldukça önemlidir. Kullanıcılarınızı bilgileri etiketleme ve sınıflandırma sürecine dahil ederek, kurumunuzu hassas bilgilerin ifşa edilmesi riskinden koruyabilirsiniz.

TITUS, kullanıcılarına e-postalarını ve belgelerini sınıflandırma imkanı tanımaktadır. Kullanıcı tarafından yapılan bu sınıflandırma eylemi e-posta/belge/dosyaya eklenen kalıcı üst veri (metadata) etiketlerinin eklenmesi yoluyla gerçekleşmektedir. E-posta/belgeye kalıcı üst veri eklendiğinde, bu üst veri (metadata) DLP, Şifreleme, Depolama/Arşivleme, Log Yönetimi, İçerik Yönetimi, Haklar Yönetimi ve SharePoint gibi diğer teknolojilerle güçlendirilebilir ve birlikte kullanılabilir.

TITUS Sınıflandırma Ürünlerini Kullanmak için Başlıca Nedenler
TITUS kurumsallığını tamamlamış organizasyonların bilgiyi ele alma süreçlerinin temel bir unsuru olarak, yapılandırılmamış tüm verilerin sınıflandırılmasının ve görsel olarak etiketlendirilmesinin öneminin farkındadır. Tüm verilerin sınıflandırılması, aşağıdakiler dahil olmak üzere kuruma çok sayıda önemli yararlar sağlamaktadır:


- Güvenli veri paylaşımına temel oluşturur, kurumun sahip olduğu bilgileri hakkında bilgi edinmesini sağlar.
- Kullanıcı farkındalığı ve sorumluluk kültürünü geliştirir. Kullanıcıları kendi bilgilerinden sorumlu tutar. TITUS, epostalara ve belgelere ‘görsel” işaretlemeler uygulayabilir; böylece bu verileri kullanabilecek olan herkes ve hatta kuruluşunuzun dışındakiler dahi, bunların değerinin ve koruma gerekliliklerinin farkında olur.
- Bilgi güvenliğine kullanıcı katılımını sağlar. TITUS Kurum güvenlik politikalarına uygun etiketleme seçenekleri sunarak kullanıcıları sınıflandırma sürecine dahil eder; böylece sınıflandırma, normal iş faaliyetinin bir parçası haline gelir.
- Tutarlı Veri Sınıflandırması sayesinde kurum içerisinde kültürel değişim uygulanırken, bilgi güvenliğine dair sürekli bir eğitim imkanı sağlar.
- TITUS’ın güçlü güvenlik politikaları özelliğini kullanarak hem kuruluşunuz içerisinde hem de harici taraflara bilgilerin dağıtımı üzerinde tam kontrol uygulamanızı sağlar.
- COBIT, ISO-27001, PCI, PII,ITIL vb. bilgi güvenliği düzenleme ve standartlarına uyumluluğu sağlar.
- Kalıcı METADATA ile birlikte bilgiyi farklı platformlarda ve kurum dışında da korur. TITUS Veri Kaybı Önleme (DLP) çözümlerinin hassas bilgileri saptamasına ve denetlemesine yönelik güvenilir bir araç işlevi gören tutarlı üstveri (metadata) uygulayarak DLP’den elde ettiğiniz veriminizi yükseltir; böylece “false pozitif” sonuçların neden olduğu iş yükünü ortadan kaldırır.
- Metadata’ya ‘saklama süresi’ veya ‘tarih’ bilgisi ekleme özelliğiyle arşivleme yönetimini kolaylaştırır.
- Titus sınıflandırma e-discovery esnasında kurumlara sadece gerekli veriyi ayırt etme ve tanımlama konusunda yardımcı olur.

Hızlı Yatırım Getirisi (ROI)

Bilgilerin sınıflandırılması bilgi koruma strateji/planı oluşturmak için temel sağlar. Önemini ya da hassasiyetini anlayamadığınız bilgilerinizi nasıl koruyabilirsiniz? TITUS kullanıcıların günlük iş akışları içerisinde etkin rol oynar; çünkü:

a) Bilgiyi oluşturanlar kullanıcılardır.

b) Kullanıcılar oluşturdukları bilginin önemini, hassasiyetini ve konuyla ilgisini belirleyebilirler.

c) DLP v.b. teknolojiler ele aldıkları bilgilerin önemini değerlendirme konusunda hatalar yapmaktadır. Bu durum “false pozitif ve false negatifler” ile üretkenlik kayıplarına yol açmaktadır. TITUS; kullanıcıların oluşturdukları/paylaştıkları bilgileri düzgün şekilde sınıflandırmalarına yardımcı olarak bu sorunu çözmektedir. DLP üst verileri (metadata) okuyabildiğinden, artık DLP bilgilerin önemine dair “tahminlerde bulunmak” zorunda değildir ve bu durum false pozitif / false negatif sorunlarını azaltır.

TITUS kullanımı kolay bir kullanıcı ara yüzü sunmaktadır. Doğru sınıflandırma seçeneğini yapmaları için kullanıcıları yönlendirir/onlara yardımcı olur. Kullanıcının bir hata yapması durumunda, TITUS kullanıcıyı uyarır ve hatanın içeriğini açıklar. Bu nedenle TITUS, kullanıcı eğitimini ve sorunun çözümünü kullanıcıya anında (hata yapmadan önce) sunar. Bu gibi yararları ve özellikleri nedeniyle hızlı bir yatırım getirisi (ROI) sağlar.

TITUS; kullanıcı sınflandırmasının yanında önerilen sınıflandırma ve otomatik sınıflandırma özelliklerine de sahiptir. Kurum,iş birimlerine en uygun sınıflandırma modelini Titus ile uygulayabilir. Kullanıcıların iş yükünü azaltmak için bu yöntemler karma olarakta kullanılabilir. Otomatik sınıflandırma özelliği doküman ve epostaların içeriğine göre, bulunduğu yere/dizinlere göre, kullanıcı gruplarına göre sınıflandırılmasını ve kurumun sınıflandırılmış/sınıflandırılmamış verileri konusunda bilgi sahibi olmasını sağlar.