Trend Micro Deep Discovery Analyzer

Trend Micro Deep Discovery tehditlere karşı koruma platformu bugünün sinsi ve hedefe yönelik saldırılarını gerçek zamanlı olarak algılamanızı, analiz etmenizi ve bunlara tepki vermenizi sağlar. Bağımsız bileşenler ya da kapsamlı siber güvenlik platformu olarak dağıtılan Deep Discovery organizasyonunuz açısından en önemli olan noktada tehditlere karşı gelişmiş koruma sağlar. Deep Discovery platformu, Trend Micro Network Defense çözümünün temelidir ve güvenlik altyapınızı, organizasyonunuzu hedefe yönelik saldırılara karşı koruyacak şekilde uyarlanmış kapsamlı bir savunma halinde entegre eder.

En yüksek algılama oranları - uzman motorlar ve özel korumalı alana alma özelliği sayesinde
Kapsamlı analiz - yerel ve küresel tehdit istihbaratı bağıntısı ile
Hızlı tepki - gelişmiş uç nokta adli raporlarını ve paylaşılan IOC istihbaratını kullanarak

Deep Discovery Analyzer Trend Micro ve üçüncü şahıslara ait güvenlik ürünlerinin hedefe yönelik saldırılara karşı sağladıkları korumayı geliştiren özel bir korumalı alan analizi sunucusudur. Deep Discovery Analyzer kutudan çıkar çıkmaz Trend Micro e-posta ve web güvenliği ürünleriyle entegrasyonu destekler ve diğer Deep Discovery ürünlerinin korumalı alan analizini artırmak ya da merkezileştirmek için kullanılabilir.

Herhangi bir ürünle entegrasyon ve her bir tehdit araştırması için manuel gönderim olanağı tanıyan Web Hizmetleri API'si de sağlar. Özel korumalı alan ortamları hedef masaüstü yazılım yapılandırmaları ile tam olarak eşleşir ve sonuçta daha doğru algılamalar ve daha az sayıda hatalı eleme olur.

Temel Özellikler

Ölçeklendirilebilir korumalı alana alma hizmetleri
E-posta, ağ, uç nokta ve herhangi bir ek örnek kaynağına ayak uydurulabilmesini sağlayan ölçeklendirilebilir bir çözümle en uygun düzeyde performans güvencesi sağlar. Yüksek kullanılabilirliğe sahip kümeleme seçenekleri tutarlı ölçeklendirilebilirlik ve çalışma süresi sağlar.

Özel korumalı alana alma özelliği
Masaüstü yazılım yapılandırmalarınızla bire bir eşleşen ortamlarda korumalı alan simülasyonu ve analizi gerçekleştirerek en uygun düzeyde algılama ve düşük hatalı eleme oranları sağlar. Tarama IOC veya YARA kurallarına göre yapılır.

Geniş dosya ve URL analiz aralığı
Birden fazla algılama motoru ve korumalı alana alma özelliğini kullanarak yürütülebilir Windows, Microsoft Office, PDF, web içeriği ve sıkıştırılmış dosya türlerini inceler.

Belgedeki güvenlik açığı saldırısını algılama
Uzman algılama ve korumalı alana alma özelliklerini kullanarak genellikle sık kullanılan ofis belgelerinde gönderilen kötü amaçlı yazılımları ve güvenlik açığı saldırılarını keşfeder.

URL analizi
Manuel olarak veya bir Web API aracılığıyla otomatik olarak gönderilen URL'lerin sayfa taramasını ve korumalı alan analizini yapar.

Ayrıntılı raporlar
Merkezi kontrol panelleri ve raporlar aracılığıyla ayrıntılı örnek etkinlikler ile Komuta ve Kontrol iletişimleri de dahil olmak üzere kapsamlı analiz sonuçları sağlar.

Trend Micro entegrasyonu
Kutudan çıkar çıkmaz Deep Discovery ve Trend Micro e-posta ve web güvenliği ürünleri ile entegrasyon olanağı sağlar.

Web hizmetleri API'si ve manuel gönderim
Herhangi bir güvenlik ürününün ya da yetkili tehdit araştırmacısının örnekler gönderebilmesine olanak sağlar. Manuel gönderimler önceliklendirilebilir.

Network Defense Entegrasyonu
Yeni IOC algılama istihbaratını otomatik olarak diğer Trend Micro çözümleri ve üçüncü şahıslara ait güvenlik ürünleri ile paylaşır.